ALBERG PAU CASALS - CANIGÓ
6, Av. Pau Casals · 66500 Prada · Tel. (00 33) 0468 96 34 51 · (00 34) 931 986 903 · (00 34) 933 172 411 · reserves@alberg-canigo.cat

Alberg Pau Casals Canigó Façana posterior Inauguració Canigó Hall Pavelló B façana posterior Façana posterior Menjador Habitació


Història de l’edifici

L’industrial químic barceloní Amadeu Cros, casat amb Carolina Xuriguer, construí la casa d’estiueig la Rivereta l'any 1872 [és la seu actual de l’ajuntament de Prada]. Aquesta casa serà per a una de les seves filles, M. Àngels, que es casarà amb Alfred Lafabrègue.

L’altra filla, Consol Cros i Xuriguer (nascuda a Prada), es casà amb el també pradenc Albert Marty i l’any 1924 construïren la mansió Vallroc, encarregada a l’arquitecte barceloní Ricard Segalà, seguint el model d’una altra casa—més gran, però—del mateix arquitecte situada a l’avinguda del Tibidabo de Barcelona [l’actual Col·legi Sil].

Com hem vist, Vallroc és des del mateix moment de la construcció un símbol de la col·laboració i el lligam de les persones per damunt de les fronteres.


El projecte de construcció de l’alberg

El projecte ha estat impulsat per la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, l’associació Université Catalane d’Eté i la Societat Andorrana de Ciències i en què han participat administracions públiques de tres estats i que ha rebut el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea a través dels programes INTERREG III-A França-Espanya 2000-2006 i el Programa Operatiu de Cooperació Transfronterera Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2007-2013.

L’alberg és un exemple d’implicació d’administracions públiques diverses, pròximes i no tan pròximes, en la construcció del projecte europeu. Així, doncs, de l’estat espanyol hi han participat la Generalitat de Catalunya, les diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona i els consells insulars de Mallorca i Eivissa. Per la part francesa, el Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló, el Consell General del Pirineu Oriental i la Vila de Prada. Per la part andorrana, finalment, hi ha participat el Govern d’Andorra.

Aplegar en una mateixa activitat estudiants de territoris diferents, separats per fronteres administratives, però que comparteixen una llengua, una cultura i moments d’història comuna, és l’objectiu del projecte de creació de l’alberg. L’intercanvi d’experiències i realitats enriquirà, certament, la formació dels joves estudiants, que el dia de demà treballaran, cadascun des de la seva responsabilitat, amb una visió més oberta de la seva realitat pròxima i creient en una Europa que sigui un exemple de democràcia i entesa entre els pobles.

Les entitats que han finançat la rehabilitació de l’edifici noble i la construcció dels pavellons A i B han estat:

Projecte cofinançat per la
Unió Europea

 
Fons Europeu de
Desenvolupament
Regional

Invertint en el nostre futur


  


Associació Alberg Vallroc Canigó
«associació llei 190
6, Av. Pau Casals · 66500 Prada
Tel. (00 33) 0468 96 34 51 · (00 34) 931 986 903 · (00 34) 933 172 411
Correu electrònic:
reserves@alberg-canigo.cat